Αννα Βάμιαλη

Associate
  • + 30 210 3612800 (ext. 111)
  • + 30 210 3612800
  • vamiali@kelemenis.com

Download vCard    Send an Email

Παρουσίαση

Η κ. Βάμιαλη είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θράκης, όπου ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές νομικές σπουδές της. Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Queen Mary University of London, όπου ειδικεύτηκε στο δίκαιο νέων τεχνολογιών, διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών, και αποφοίτησε με έπαινο. Παρακολουθεί στενά όλες τις νομικές εξελίξεις στο χώρο του δικαίου νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων όπως η δυσφήμιση μέσω διαδικτύου, η κατάρτιση ηλεκτρονικών συμβάσεων, η ευθύνη παρόχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η προστασία προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας στα ψηφιακά δίκτυα. Είναι συγγραφέας του άρθρου “Online Defamation: Confronting Anonymity” που δημοσιεύθηκε στο International Journal of Law and Information Technology (Oxford University Press 2013) και του άρθρου “Online Service Providers and Liability for Data Security Breaches”, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Internet Law (Aspen Publishers, Wolters Kluwer Law & Business 2013). Εργάζεται στην Κελεμένης και Συνεργάτες από τον Οκτώβριο του 2010 και ασχολείται με υποθέσεις εταιρικού/εμπορικού δικαίου (συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας) και εμπορικών διαφορών καθώς και με διασυνοριακά ζητήματα ρυθμιστικού χαρακτήρα και συμμόρφωσης.

Τομείς εξειδίκευσης

  • Εταιρικό/Εμπορικό Δίκαιο
  • Δίκαιο Νέων Τεχνολογιών και Επικοινωνιών

Τίτλοι σπουδών

Πτυχίο Νομικής (Πανεπιστήμιο Θράκης), LL.M. (Queen Mary University of London)

Languages

English, French, Greek

Συμμετοχή σε Επαγγελματικές Ενώσεις

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Society for Computers and Law (SCL), European Women Lawyers Association (EWLA)

Πρόσφατοι Εντολείς

  • Ελληνική εταιρεία πληροφορικής σχετικά με την επέκταση των δραστηριοτήτων της και τη σύσταση υποκαταστήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  • Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) στο πλαίσιο του Gas Release Program, σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει της ηλεκτρονικές δημοπρασίες
  • Ο εθελοντικός οργανισμός “Χαμόγελο του Παιδιού”, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής ευθύνης της Κελεμένης και Συνεργάτες, για την ανεύρεση και δημιουργία του κατάλληλου νομικού μορφώματος με σκοπό την ανάπτυξη των φιλανθρωπικών του δραστηριοτήτων στη Βόρεια Αμερική

 

  • Η υπό εκκαθάριση ασφαλιστική εταιρεία General Union σε δικαστικές ενέργειες κατά ασφαλιστικών πρακτόρων για την είσπραξη οφειλομένων ασφαλίστρων.
  • Η γερμανική ταξιδιωτική εταιρεία FTI σε υπόθεση παράβασης δικαίου εμπορικών σημάτων.

Δημοσιεύσεις

Αννα Βάμιαλη, “Online Defamation: Confronting Anonymity” in International Journal of Law and Information Technology

Issue 21(1), Oxford University Press, 2013, pp. 31-65.

Αννα Βάμιαλη, “Online Service Providers and Liability for Data Security Breaches” in Journal of Internet Law

Aspen Publishers, Wolters Kluwer Law & Business, 2013, pp. 23-32.

Στείλτε ένα μήνυμα